Ing. Mgr. Lucie Pluhařová do senátu

Vážení občané,

dovolte mi poděkovat za důvěru a podporu v prvním i druhém kole senátních voleb v okresu Kroměříž. Těsný výsledek v druhém kole voleb vnímám jako velký úspěch a impuls do života. Velký dík patří také mým kolegům, přátelům a rodině. Děkuji Vaše Lucie

Lucie Pluhařová

Kandidát na senátora 2022

Ing. Mgr. Lucie Pluhařová

Jmenuji se Lucie Pluhařová, po studiu vysoké školy jsem působila postupně na různých pozicích až po úroveň vrcholné manažerky v oblasti mezinárodního obchodu a projektového řízení a nyní pracuji jako ředitelka Strategické průmyslové zóny Holešov.

Přehrát video

Otázky a odpovědi

Často se mě ptáte

Ty důvody jsou politické a osobní. Chci dobrou správu věcí veřejných a současně chci přenést své zkušenosti a svůj osobní pohled při prosazování správných a prospěšných myšlenek. Mám ráda výzvy a chci přesvědčit voliče Kroměřížska, že jsem ta správná zástupkyně jejich zájmů.

Nejsem ta, co sedí v koutě, ale jdu příležitostem naproti. Umím jednat s lidmi a myslím že mám dost empatií pro pochopení potřeb, jak je moderní říkat „obyčejných lidí“, tak i dostatek toho nutného odborného nadhledu. Moje zkušenosti jak v soukromém, tak veřejném sektoru chci zúročit při práci v SENÁTU. Určitě nechci a nepotřebuji pouze teplé místečko. Mám své potřebné zázemí, a proto mohu být dobrou SENÁTORKOU za Kroměřížsko.

Nechci a nebudu se srovnávat s ostatními kandidáty. Jednak to považuji za nezdvořilé a jednak si myslím, že všichni kandidáti jsou navzájem dostatečně odlišní, aby si občané vybrali ve volbách toho z kandidátů, kterého považují za dobrého zástupce svých zájmů.

S ohledem na své vzdělání a zkušenosti se chci zaměřovat především na ekonomická témata. Jako prioritní vnímám nárůst mezd a zastavení zdražování. Toto je sice primárním úkolem Vlády, avšak i v rámci Senátu, jakožto druhé komory zákonodárného sboru, lze pracovat na prosazení takových opatření, která budou prospěšná pro lidi. Každý senátor či senátorka má sice jen jeden hlas, ale jak se říká lidově „každý hlas se počítá“.

Je nutné, aby byl v „pražských palácích“ slyšet „hlas z dola“. Knížecí rady, aby lidé šetřili a vzali si na zimu dva svetry, jsou v podání ústavních činitelů nedůstojné. Senát má oproti Vládě zcela nepochybně omezené možnosti, ale určitě je možné iniciovat a v dobrém slova smyslu vytvářet tlak na Vládu a příslušná ministerstva na regulaci cen energií, paliv či pohonných hmot; určitě lze zvýšit daňovou slevu na poplatníka; namísto administrativně složitého jednorázového příspěvku na dítě 5.000,- Kč jde zvýšit daňový odpočet na děti atd.

Kroměřížsko je krásný a pestrý okres s pracovitými lidmi. A podle mě lidmi, kteří jsou za svou práci odměňováni hůře než v jiných částech republiky. Kroměřížsko je dlouhodobě regionem s nejnižšími mzdami. Tento trend, spojený s odchodem zejména mladších lidí za lepšími odměnami za práci, je třeba zbrzdit a otočit. Je tedy nutné se zaměřit na vyšší mzdy všech zaměstnanců. Z mé pozice ředitelky SPZ Holešov dělám již nyní maximum pro přivedení nových investorů, a to i z řad malých a středních podnikatelů a technologických firem. Příchodem investorů díky různorodé zvýšené nabídce pracovních míst a s tím související růst mezd, bude tak zvyšována atraktivita okresu Kroměříž. S přílivem investic je samozřejmě spojen i vyšší odvod peněz do rozpočtů obcí, a tak dojde ke zlepšení úrovně života nás všech.

Tahle otázka má dvě roviny – obecnou a konkrétní. SENÁTOR ve vztahu ke konkrétnímu regionu může působit jako jakýsi řekněme v uvozovkách „otevírač dveří“ či „nosič informací“ o reálných problémech či potřebách regionu na opět v uvozovkách „vyšší místa“. V obecné rovině je třeba prosazovat takové změny které ulehčí práce samospráv – digitalizace; omezení zbytečných zdvojených až ztrojených výkazů; přístup k dotacím a podobně.

Je zcela běžné, že kromě rozhodování na schůzích Senátu a odborné práce ve výborech a komisích se senátoři intenzivně věnují podpoře, rozvoji a propagaci regionů, které zastupují.

Nejdůležitější je nenechat se odtrhnout od reality běžného života a nemyslet si že vím všechno. Takže zkusit naslouchat a poslouchat jak lidi ve svém okolí tak odborníky. A přitom se řídit svým svědomím, selským rozumem a vzděláním.

Senát je jedna z nejvyšších Ústavních institucí a předseda Senátu je v žebříčku ústavních činitelů druhý hned za prezidentem, takže zcela nepochybně má právo se vyjadřovat i k otázkám mezinárodních vztahů. Tchaj-wan a tchajwanské podnikatelské subjekty jsou z mého pohledu potenciální významní investoři s globálním strategickým přesahem, takže v tomto konkrétním případě bych se určitě nebránila užší spolupráci.

Těžká otázka. SENÁT bych nazvala uklidňujícím prvkem naší parlamentní demokracie. Během doby fungování Senátu, což je mimo jiné 26 let, se ukázalo že SENÁT určitě funguje jako pojistka proti politikaření ve Sněmovně.  A klid a rozvaha jak při jednání tak při rozhodování není úplně na škodu i v politice. Myslím si, že klid a rozvaha vystihují i mne.

Hlavním posláním Senátu je činnost zákonodárná. Senát projednává návrhy zákonů postoupené Poslaneckou sněmovnou, které může zejména schválit, zamítnout či vrátit dolní parlamentní komoře s pozměňovacími návrhy.

Mimo to Senát se vyjadřuje k návrhům legislativních aktů a dalším dokumentům Evropské unie.

Předseda Senátu vyhlašuje volbu prezidenta republiky, Senát vyslovuje souhlas se jmenováním soudců Ústavního soudu, které navrhuje prezident republiky, Senát předkládá prezidentu republiky návrhy na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání.

Prosím to je snad základní princip demokracie, že někdo má většinu a někdo menšinu a po volbách dochází ke změnám. Senátní volby tyhle poměry mění co dva roky, a přesto je Senát vnímán jako dlouhodobá pojistka proti politikaření ve Sněmovně. Jako senátorka bych tak působila v rámci standardního demokratického rozložení sil.  

Zákon o snížení vlivu státu (smích😊). Podle mě není špatné to vzít obráceně a zkusit jít cestou zjednodušení než psát zbytečné zákony. Takže usnadnit život lidem, obcím, podnikatelům v oblasti daní a správy než vymýšlet a svazovat nás novými předpisy. Tohle budu prosazovat, k návrhům zákonů omezujícím vliv státu se ráda přidám.

Zkušenost a praxe předchozích let fungování SENÁTU jednoznačně ukázala, že práce SENÁTORA jde skloubit s výkonem jiné práce – zcela běžně jsou senátoři lékaři, učitelé, regionální politici; snad s výjimkou vedení SENÁTU, což je určitě práce na plný úvazek, ale tyto ambice nemám (smích😊)); takže předpokládám že bych zůstala na pozici ředitelky průmyslové zóny Holešov a možná právě toto spojení práce v SENÁTU a práce pro region by mohla přinést i své ovoce.

Ano, určitě budu mít senátorskou kancelář v rámci volebního okrsku Kroměříž. A jestli to bude přímo v Kroměříži jako centru Kroměřížska, či v Holešově, kde pracuji, se rozhodnu až po zvolení do funkce.

O stěhování do Prahy určitě nepřemýšlím, protože bych chtěla být nablízku svým voličům;  v neposlední řadě zde mám rodinu, práci, kamarády, které považuji za součást svého života.

Domnívám se, že stát by měl zvýšit daňovou slevu na poplatníka a zejména začít regulovat ceny a využívat vlastní zdroje nežli poskytovat administrativně složité jednorázové příspěvky.

Souhlasím se zrovnoprávněním vztahů, a tudíž i s manželstvím pro všechny. Myslím, že když si někdo vybere životního partnera chce s ním žít v trvalém svazku, potom má mít stejná práva (a logicky i povinnosti).

Předpokládejme a zejména věřme, že se ze současné situace nevyvine trvalý konflikt. Pomáhat se dá mnoha způsoby a pokud zasílání další výzbroje a výstroje napomůže v zabránění trvalého konfliktu, tak i tato forma pomoci je důležitá. Současně je ovšem třeba myslet i na obnovu Ukrajiny a využití jejího potenciálu.

Důvod odchodu obyvatel ze Zlínského kraje je jednoznačný. Lidé ve Zlínském kraji jsou za svou práci odměňováni hůře než v jiných částech republiky. Tenhle trend je nutné zbrzdit či ještě lépe otočit, proto jednou z mých hlavních priorit v této době výrazného růstu cen bude boj za vyšší mzdy všech zaměstnanců.

Námitky ekologických spolků rozhodně na místě nejsou. Výstavba dálnice D49, která má za cíl nejen ulehčit místní dopravě, ale také pozvednout ekonomiku celého regionu. A ten díky pozastavení výstavby za celou dobu přišel o nemalé finanční prostředky. Zastavení výstavby nepoškozuje pouze daný region, ale i stát jako celek.

Fotogalerie

Mohli jste mě vidět